Què és la formació bonificada i com accedir-hi


Què és la formació bonificada i com accedir-hi

La formació bonificada ajuda a les empreses a incrementa la seva competitivitat i productivitat, desenvolupant les competències i qualificacions dels seus assalariats.

Els seus treballadors en règim general tenen un crèdit anual que correspon a les aprtacions que s’han anat deduint en la nòmina en concepte de formació. És a dir, aquelles aportacions que es deduixen durant tot l’any es podràn utilitzar l’any següent en forma de Formació.

Els costos de la formació que es realitzi serà repartida a través dels Boletins de Cotització de la Seguretat Social en concepte de formació contínua (TC2) sempre al finalitzar la formació.

L’empresa pot decidir quina formació necessiten els seus treballadors, com i quan la realitzaràn i gestionar-la per si mateixa o bé agrupant-se amb altres empreses delegant tots els tràmits a una entitat organitzadora. L’import de la gestió de l’entitat organitzadora o empresa gestora també es bonificable en tl TC2, sempre i quan no es superi el crèdit.

Qualsevol treballador en règim general disposa d’un crèdit de formació que es pot consultar a la web www.fundaciontripartita.org i molta més informació.